>

Reklamace

Mrzí nás, že se něco pokazilo, a Vy musíte řešit reklamaci námi dodaného zboží. Aby byl celý proces co nejrychleji vyřešen, postupujte prosím podle těchto instrukcí: 


Veškeré dotazy ohledně reklamací prosím vyřizujte přes email dotazy@led-zarovky-cz.cz.

Reklamace jsou přijímány pouze jako obyčejný balík či doporučený dopis u drobného zboží, a to bez dobírky. Neposílejte balíčky službou Balík do ruky a Balík na poštu, náklady na tyto služby nebudou proplaceny v plné výši, proplácíme pouze účelně vynaložené náklady, tj. obyčejný balík či doporučený dopis, po zaslání kopie podacího lístku.


Reklamaci zašlete na naši adresu: LEDTechnics CZ s.r.o., Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava, společně s vytisknutým a vyplněným reklamačním formulářem. Pokud přiložíte doklad o zakoupení zboží nebo jeho kopii a vyznačíte v něm,  jaké zboží reklamujete, nemusíte v reklamačním protokolu vyplňovat políčka označená *.

Reklamační protokol je ke stažení zde.

Reklamace bez přiloženého formuláře anebo vypsaných údajů z formuláře bude muset být zamítnuta, k úspěšnému vyřízení reklamace potřebujeme údaje z protokolu.

Pokud bude Vaše reklamace řešena výměnou za nové zboží, zašleme Vám jej na naše náklady. Pokud máte zájem o objednání dalšího zboží, využijte této situace, kdy neplatíte poštovné a nechte si reklamaci zaslat společně s novou objednávkou, kterou provedete přes náš e-shop. V takovém případě prosím do Reklamačního formuláře přidejte poznámku, že chcete zboží odeslat s novou objednávkou. To samé prosím uveďte i do poznámky při objednávání. Poštovné Vám z objednávky odečteme, ovšem v případě, že zvolíte doručení s dobírkou, bude Vám účtován poplatek za doběrečné.

V případě, že je cena reklamovaného zboží nižší než 300,-Kč s DPH a reklamace není spojena s novou objednávkou, se kterou by se dala odeslat, neprobíhá z důvodu nákladů na přepravu reklamace výměnou, ale vrácením peněz na Váš bankovní účet.

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů. 

Led žárovky Led žárovky Led žárovky Spolehlivé LED žárovky LED žárovky Levné led žárovky a elektro

© LEDTechnics CZ s.r.o. 2012 Všechna práva vyhrazena.

EKO-KOM